حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران هپکو

روز سه شنبه 5 شهریور ماه، کارگران “شرکت هپکو” اراک در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و بلاتکلیفی شغلی خود برای چهارمین روز پیاپی اعتراض کردند.

برپایه گزارش منتشره، کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو که دارای دو ماه معوقات مزدی در سال جاری و معوقاتی از سال‌های گذشته می باشند در اعتراض به این وضعیت برای چندین ساعت محور راه آهن شمال به جنوب اراک را مسدود کردند. کارگران در این تجمعات خواستار تعیین تکلیف سهامدار و مدیریت هپکو و احیای کارخانه و همچنین تامین امنیت شغلی خود هستند.