حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران و کارمندان راه آهن مشهد

روز دوشنبه 26 اسفند ماه، جمعی از کارگران و کارمندان راه آهن مشهد در اعتراض به نبود امکانات پیشگیری از کرونا برای چندمین بار دست به تجمع زدند.

معترضان می گویند،با توجه به شیوع ویروس کرونا ناوگان اتوبوس رانی و قطار شهری تعطیل شده اند ولی همچنان از شهرهای دور و نزدیک ورود و خروج قطار مشاهده می شود. آنها می گویند به دلیل سودجویی برخی شرکتهای ریلی آنها مجبورند بدون در اختیار داشتن هیچگونه امکانات پیشگیری به کار خود ادامه دهند. معترضان افزودند در این  وضیعت که تنها چند روز تا عید باقی مانده شرکت کویر واگن اعلام کرده چون قطار ها متوقف شده اند، از عیدی وحقوق اسفند ماه خبری نیست.