حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران پتروشیمی دهلران

روز پنجشنبه 29 تیرماه جمعی از کارگران پروژه‌ی پتروشیمی دهلران در اعتراض به تعطیلی این پروژه و بیکاری حدود ۲۰۰۰ کارگر، مقابل فرمانداری ویژه شهرستان دهلران دست به تجمع زدند.

کارگران معترض قراردادی و پروژه ای شاغل خواسته‌های خود را افزایش دستمزد حداقلی ۷۹ درصد و بیست روز کار و ده روز استراحت در ماه اعلام می‌کنند؛ آن‌ها همچنین خواستار بهبود خدمات رفاهی و امنیتی خود هستند.این کارگران می گویند،مدیران شرکت حاضر به رفع مشکلات کارگران در این شرایط سخت اقتصادی نیستند و آنها با مشکلات جدی روبرو هستند.