حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران پیمانکاری نفت آبادان

صبح روز سه شنبه 9 فروردین ماه کارگران پیمانکاری نفت آبادان با خواست حذف شرکت های پیمانکاری برای دومین بار در سال جدید دست به تجمع زدند.

کارگران پیمانکاری ارکان ثالث شاغل در نفت آبادان می گویند: خواسته اصلی همه آن‌ها از دولت در سال جدید خروج همه شرکت‌های پیمانکاری و همه دلالان از صنعت نفت است تا امنیت شغلی آنها تضمین گردد. این کارگران با بیان اینکه سالهاست طرح امنیت شغلی کارگران در دستور کار مجلس است اما تاکنون کاری برای آن انجام نشده است، افزودند: قراردادهای موقت کار، امکان برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از یک زندگی شرافتمدانه و بدون اضطراب را از کارگران سلب کرده و بنیان اشتغال را از بین برده است.