حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران پیمانی پتروشیمی مارون

کارگران پیمانی تعمیرات، تجهیزات و ماشین‌آلات پتروشیمی مارون، روز سه شنبه 19 آذرماه برای چندمین بار با برپایی تجمع خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شدند.

این کارگران که تاکنون دستمزد آبان ماه خود را نگرفته‌اند، در خصوص اعتراض خود می گویند، در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‌ها، اکثر فعالیت‌ها را به پیمانکاران واگذار کرده‌اند و دست کارگر را برای دفاع از حقوق خود بسته‌اند. آنها می گویند برای احقاق حقوق خود تاکنون چندین بار دست به تجمع زده اند و لی هیچ مقام مسئولی پاسخگو نبوده است. این کارگران همچنین نسبت به شرایط سخت معیشتی خود اعتراض دارند و می‌گویند، تا رسیدن به کلیه مطالباتشان دست از اعتراض برنخواهند داشت.