حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران کارخانه آذر کنترل

عصر روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه برای دومین روز متوالی جمعی از کارگران کارخانه آذر کنترل واقع در شهر صنعتی البرز در استان قزوین با برپایی تجمع خواستار بازگشایی این کارخانه شدند.

به گفته کارگران از چند ماه پیش تاکنون این کارخانه به بهانه های مختلف تعطیل و تمامی کارگران آن بدون دریافت معوقات مزدیشان از کار بیکار شده اند. آنها همچنین نسبت به فروش بخشی از ماشین آلات توسط مدیریت کارخانه اعتراض کردند. معترضان با در دست داشتن پلاکاردی خواستار رسیدگی مقامات به وضعتیشان شدند.