حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران کارخانه پتروشیمی هگمتانه در همدان

روز دوشنبه 16 بهمن ماه شماری از کارگران و کارکنان کارخانه پتروشیمی هگمتانه برای هشتمین روز متوالی در اعتراض به عدم واریز معوقات خود دست به اعتصاب و تجمع زدند.

این کارگران با بیان اینکه به وعده‌های زمان افتتاح عمل نشده،می‌گویند:بیش از دویست کارگر در این مجتمع مشغول به کار هستند که هر کدام از آنها دارای معوقات مزدی پرداخت نشده می باشند.گفتنی است،مجتمع پتروشیمی هگمتانه سال ۹۹ به بهره‌برداری رسیده و در حال حاضر کارگران با شرایط نامناسب معیشتی به دلیل عدم پرداخت دستمزدها در این مجتمع مشغول به کار هستند.