حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران کارخانه کاشی اصفهان

جمعی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان روز دوشنبه 23 تیرماه بار دیگر نسبت به بلاتکلیفی وضعیت شغلی خود و عدم دریافت حقوق های معوقه شان دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران معترض،کارگران کارخانه کاشی اصفهان چند سال مطالبه پرداخت نشده دارند و به‌رغم مطالبات پیشین، حقوق سه ماه نخست سال جاری را نیز طلبکارند.این کارگران با بیان اینکه تاکنون وعده‌های زیادی از طرف مسئولان به کارگران داده شده اما نتیجه‌ای مبنی بر متقاعد کردن کارفرما برای پرداخت حقوق کارگران به دست نیامده است،میگویند:هر یک از کارگران این کارخانه به‌صورت میانگین ۱۷ تا ۲۵ سال سابقه کار دارند اما استمرار وضعیت فعلی کارخانه و بلاتکلیفی شغلی آنها نگرانی کارگران را بیش از حد کرده است.