حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصابات بازاریان بندر گناوه و بندر عسلویه

بازاریان، لنجداران و مردم بندرهای عسلویه و گناوه روز شنبه 18 آذرماه نیز با تجمع مقابل فرمانداری برای چندمین روز متوالی نسبت به توقف روند فعالیت‌های گمرک و عدم ترخیص بار اعتراض و اعتصاب کردند.

آنها طی روزهای گذشته با پهن کردن سفره خالی به اعتراضات خود نسبت به سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در قبال این اقشار ادامه دادند.معترضات نسبت به سیاست‌های حاکمیت جمهوری اسلامی که باعث پایمال شدن حقوق بازاریان، لنجداران و ملوانان و وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی این اقشار شده است، اعتراض دارند.گفتنی است که تاکنون هیچ نهادی حاضر به پاسخگویی موثر به مطالبات بازاریان و لنجداران بندر گناوه نشده است.