حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصابات سراسری در فرانسه

روز شنبه 21 دیماه، به دنبال  بن‌بست در مذاکرات دولت فرانسه و اتحادیه‌های کارگری بار دیگر اتحادیه های کارگری  بر تداوم اعتصاب خود تاکید کردند.

مذاکرات میان دولت فرانسه و اتحادیه‌های کارگری برای پایان دادن به بن‌بست در این کشور بر سر طرح اصلاح قانون بازنشستگی بار دیگر با شکست مواجه شد. “امانوئل مکرون” رئیس‌جمهور فرانسه، بر اجرای طرح اصلاح قانون بازنشستگی پافشاری می‌کند و اتحادیه‌های کارگری نیز همچنان خواستار ادامه اعتصاب سراسری در اعتراض به این طرح هستند. شهر‌های فرانسه طی روزهای اخیر شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی بودند و علاوه بر کارکنان بخش حمل‌ونقل، معلمان، وکلا، پزشکان و بسیاری از بخش‌های دیگر نیز به اعتصاب سراسری پیوستند.