حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصابات پزشکان زیمباوه

پزشکان زیمباوه روز شنبه 5 بهمن ماه در اعتراض به پایین بودن دستمزدها و شرایط کار نا ایمن و کمبود دارو در بیمارستان‌های این کشور، برای چندمین بار طی ماه های اخیر دست به تجمع و اعتصاب زدند.

به گزارش منتشره، معترضان در این خصوص می گویند: بابالا رفتن تورم، مشکلات معیشتی پزشکان افزایش یافته است بطوریکه پزشکان حتی برای کرایه ماشین به محل کار نیز با مشکل مواجه هستند. آنها افزودند: بیمارستان‌ها همچنان دارای وضعیت ضعیفی هستند و حتی با حضور نیروی تخصصی، بیماران به علت کمبود داروها در دام مرگ قرار دارند.