حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه

صبح روز پنجشنبه 21 شهریور ماه،  کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود برای چندمین روز متوالی دست از کار کشیدند.

این کارگران که از روز ۱۶ شهریورماه دست به تجمع و اعتصاب زده اند، می گویند، کارفرما قصد دارد ۳۵ تن از کارگران بخش دام و طیور این شرکت را به بهانه عدم نیاز از کار اخراج کند. لازم به یادآوری است، کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها در اعتراض به مطالبات معوقه و با خواست الغای خصوصی سازی شرکت دست به اعتصاب زده‌اند.  گفتنی است ده‌ها تن از کارگر این مجتمع در ارتباط با اعتصاب و اعتراضات کارگری، احضار و به احکام زندان و شلاق محکوم شده‌اند. چندی پیش نیز دادگاه رژیم تهران هفت نفر از کارگران از جمله اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و اعضاء تحریریه نشریه اینترنتی گام را در مجموع به ۱۱۰ سال زندان محکوم کرد.