حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصابات کارگران پروژه‌ای نفت،فولاد و معدن ایران

به دنبال اعتصابات متوالی کارگران،روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه،شمار زیادی از کارگران قراردادی و پروژه‌ای در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد و معدن ایران در اعتراض به اجرا نشدن خواسته‌های خود دست از کار کشیدند.

کارگران معترض قراردادی و پروژه ای شاغل خواسته‌های خود را افزایش دستمزد حداقلی ۷۹ درصد و بیست روز کار و ده روز استراحت اعلام می‌کنند؛ آن‌ها همچنین خواستار بهبود خدمات رفاهی و انگیزشی خود هستند.گفتنی است که تا لحظه تنظیم این خبر،تقریبا ۱۱۰ شرکت و کارگاه روز پنجشنبه به اعتصابات اخیر کارگری پیوستند.