حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب‌های گسترده کارگران در چند کشور اروپایی

بنابر گزارشها، در پی افزایش چشمگیر نرخ تورم در کشورهای اروپایی طی روزهای اخیر 80 هزار از کارگران و کارکنان بلژیک اعتراض کرده و همچنین کارگران بخش حمل و نقل ریلی و متروی بریتانیا و کارگران ذوب آهن ایالت کانتابریای اسپانیا دست به اعتصاب زده اند.

کارگران خواستار اقدام دولت برای مقابله با افزایش شدید هزینه‌های زندگی شدند، این در حالی است که شرایط کار و دستمزد همچنان رو به وخامت است. همچنین افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش سریع قیمت کالاها در چند ماه گذشته شده است. همچنین آنها خواهان افزایش دستمزدها و تضمین عدم اخراجشان از کار شده اند.