حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب بازاریان تهران و کازرون

اعتصاب بازاریان خیابان لاله زار تهران و کازرون روز سه شنبه 24 خرداد ماه در اعتراض به اخذ مالیاتهای  سنگین از بازاریان و عدم ثبات قیمت های بازار برای دومین روز متوالی ادامه داشت.

بازاریان اعتصابی در خیابان لاله زار راهپیمایی کرده و با سردادن شعارهای اعتراضی سایر بازاریان و کسبه را به بستن مغازه‌های خود و پیوستن به اعتصاب ترغیب می کردند. درهمین روز همچنین تصاویر و گزارشاتی از اعتصاب بازاریان کازرون به شکل گسترده و تعطیلی بازار اصلی این شهر منتشر شد. در جریان این اعتصاب نیروی انتظامی تمام تلاش خود را بکار گرفته تا به اعتصاب بازاریان کازرون پایان دهد. تاکنون بازاریان کازرون، تهران و اراک دست به اعتصاب زده اند. آنها نسبت به مالیات‌های تعیین شده برای سال جدید اعتراض دارند و این شیوه میمیزی مالیات از کاسبان را غیرقانونی و خلاف عرف می‌دانند. تورم افسارگسیخته و گرانی‌های سرسام آور که هیچ کنترلی بر روی آن نیست، از جمله موضوعاتی است که بازاریان به آن اعتراض دارند.