حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب در حمل و نقل ونکوور

اپراتورهای اتوبوس و کارگران تعمیر و نگهداری ترانزیت در ونکوور بیش از یک هفته است که در اعتصاب هستند.

برپایه گزارش منتشره، مذاکرات اپراتورهای اتوبوس و کارگران تعمیر و نگهداری ترانزیت در ونکوور در کانادا تاکنون به نتیجه نرسیده و ادامه اعتصابات این کارگران مشکلات جدی در وضعیت حمل و نقل در این شهر به وجود آورده است. کارگران اتوبوسرانی ونکوور حدود ۵ هزار نفر هستند که خواستار مزایای شغلی بهتری از جمله دستمزد و کاهش ساعات کاری‌شان بوده‌اند. کارگران نزدیک به یک هفته است که در اعتصاب هستند. به گفته اتحادیه اپراتورهای اتوبوس و کارگران تعمیر و نگهداری ترانزیت؛ اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، اعتصابات تا اواسط هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت و تعداد اتوبوس‌های بیشتری در اعتصاب شرکت خواهند کرد.