حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب‌ در پالایشگاه‌های فرانسه

اعتصاب کارگران پالایشگاه های فرانسه که از روز پنجشنبه 5 دیماه آغاز شده است، روز شنبه 7 دیماه برای سومین روز متوالی ادامه داشت.

در ادامه اعتراضات کنفدراسیون عمومی کار فرانسه به قانون جدید بازنشستگی دولت «امانوئل مکرون» بعد از توقف تولید در پالایشگاه «لاورا» واقع در جنوب شرقی فرانسه این اتحادیه از کارکنان پالایشگاه “توتال” در “دونگ” خواسته بود که از پنجشنبه پنجم دی‌ ماه تا شنبه هفتم دی ماه  دست به اعتصاب بزنند. اعضاء این اتحادیه همچنین قصد دارند از تاریخ  ۱۲ تا ۱۴ دی ماه مجدداً دست به اعتصاب بزنند