حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب سراسری کارگران معدن و کشاورزان در پرو

بنابه گزارشات منتشره، تظاهرات سراسری کارگران معدن و کشاورزان پرو که از دو هفته گذشته در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت صورت گرفته، همچنان ادامه دارد.

برپایه گزارش منتشره، این اعتراض‌ها از اعطای امتیاز و تمدید قراردادی برای بهره‌برداری از معدن “تیا ماریا” و دیگر معادن مس میان دولت از یک سو و شرکتی مکزیکی بنام “ساوترن کوپر” از سوی دیگر که در حوزه صنعت معدن و مس فعالیت می‌کند آغاز شد و اکنون دامنه اعتراضات سراسر کشور را در بر گرفته است. فعالان کارگری، محیط زیستی و کشاورزان که ادامه بهره‌برداری را خطری برای کشاورزی و آب آشامیدنی و معیشت مردم می‌دانند سعی در سازمان دادن اعتصاب‌های گسترده تری در مناطق مختلف کشور می باشند. بنا به گزارش‌های محلی انفجارهای گسترده در طی چندین سال گذشته در معادن مختلف این کشور باعث کشته شدن بسیاری از کارگران معدن است. از سویی دیگر کشاورزان حومه این معادن بدلیل بهره‌برداری‌های بی رویه قادر به ادامه فعالیت نیستند.  ادامه بهره‌برداری بی رویه از  معادن و صرف آب شرب برای استخراج مس در مجموع بیش از ۱۳۰۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی در پرو را تخریب می‌کند که نیاز غذایی ۴ میلیون نفر از این کشور ۳۰ میلیونی را تامین می‌کنند.  مردم مناطق آسیب‌دیده به‌دلیل تهدید معیشتی و احتمال آلودگی بالای آب آشامیدنی و کشاورزی خواستار یک اعتصاب عمومی نامحدود شده‌اند.