حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب عمومی در فرانسه

اعتصاب عمومی در فرانسه که از روز پنجشنبه پنجم دسامبر آغاز شده، روز دوشنبه هم ادامه یافت و باعث ایجاد بیش از ۶۰۰ کیلومتر راه بندان در استان “ایل دو فرانس” به مرکزیت پاریس شد.

در پایتخت فرانسه، کارگران شرکت ملی راه آهن از هر پنج قطار سریع السیر و قطار محلی، تنها به یک مورد اجازه حرکت می‌دهند. همزمان کارگران حمل و نقل شهری پاریس هم با مسدود کردن ۹ خط از ۱۶ خط مترو و اختلال در حرکت ۷ خط اتوبوس و متروهای پنج خط دیگر، جابه‌جایی شهری را عملا از کار انداخته‌اند علاوه بر پاریس، بسیاری دیگر از شهرهای فرانسه هم روز دوشنبه همچنان درگیر تبعات جنبش اعتصاب عمومی بودند. در شهر روئن، مرکز استان نورماندی در شمال فرانسه، اعضای کنفدراسیون سراسری کارگران “سی جی تی” با برگزاری راهپیمایی بسیاری از خیابان‌ها و گذرگاه‌های این شهر را مسدود کردند. گفته می شود تمام اتحادیه‌های کارگران و کارمندان فرانسوی در اعتراض به برنامه دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی اعلام اعتصاب کرده اند.