حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب غذای زرتشت احمدی راغب در زندان

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی روز شنبه ۷ تیرماه در سیزدهمین روز از اعتصاب غذای خود با ضعف و بی حالی شدید مواجه شده است.

بنا به گزارش منتشره،زرتشت احمدی راغب روز دوشنبه ۲۶ خردادماه پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی شهرستان شهریار جهت تحمل حبس بازداشت شده و دست به اعتصاب غذا زد. بازداشت این فعال مدنی در حالی صورت گرفته است که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد.گفتنی است زرتشت احمدی راغب در اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه رژیم در شهریار به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.