حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب غذای زرتشت احمدی راغب

“زرتشت احمدی راغب” فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ روز شنبه ۲۸ تیرماه با گذشت ۳۴ روز از اعتصاب غذا با افت فشار خون و ضعف جسمانی شدید مواجه شد.

زرتشت احمدی راغب روز دوشنبه ۲۶ خردادماه پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی رژیم در شهرستان شهریار جهت تحمل حبس بازداشت و اقدام به اعتصاب غذا کرد. بازداشت این فعال مدنی در حالی صورت گرفت که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظر کرده و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد. زرتشت احمدی راغب در اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه رژیم در شهریار  به اتهام “تبلیغ علیه نظام “به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.