حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج

سیزدە زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج،از روز یکشنبە ١٢ شهریورماه،در اعتراض بە انتقال خود از زندان اوین و شرایط نامناسب زندان،کماکان در اعتصاب غذا بسر می‌برند.

لقمان امین‌ پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام‌ جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان صیدی، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان زاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمی نژاد،زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج،به مدت سه روز در اعتراض بە انتقال خود از زندان اوین و شرایط نامناسب محل زندان در بند امن واحد ٣، کماکان در اعتصاب غذا بسر می‌برند.گفتنی است که آنها در یک اتاق ۱۲ متری در بند قرنطینه زندانیان قبل از اعدام،بدون دسترسی به امکانات اولیه اعم از پتو، دسترسی به آب گرم و تلفن بسر می‌برند.