حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب غذای زندانی سیاسی ارژنگ داوودی

 

روز چهارشنبه 26 تیر ماه، زندانی سیاسی “ارژنگ داوودی” پنجاه و ششمین روز اعتصاب غذای خود را در زندان زابل پشت سر گذاشت.

به گزارش منتشره، ارژنگ داوودی ۶۶ ساله که در زندان زابل در تبعید است، در اعتراض به نداشتن حق تماس تلفنی و ملاقات و با خواست انتقال به بند زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده است. گفته می شود نامبرده پس از ۱۶ سال زندان و علیرغم سن بالا و بیماری‌های مختلف، همچنان با بدرفتاری، از حقوق اولیه یک زندانی سیاسی و امکانات ضروری زیستی و درمانی محروم است. وی در دوران ۱۶ ساله زندان بر اثر شکنجه، بخشی از شنوایی و بینایی خود را از دست داده است.