حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب غذای فعال مدنی زرتشت احمدی راغب

“زرتشت احمدی راغب” فعال مدنی روز شنبه ۳۱ خردادماه ششمین روز از اعتصاب غذای خود را در قرنطینه زندان تهران بزرگ سپری کرد.

زرتشت احمدی راغب روز دوشنبه ۲۶ خردادماه پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی رژیم در شهرستان شهریار جهت تحمل حبس بازداشت شد. بازداشت این فعال مدنی در حالی صورت گرفته است که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظر کرده بود و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد. نامبرده در اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه رژیم در شهریار به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.