حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب غذای نسرین ستوده

 

بنا به گزارشات منتشره روز پنجشنبه ۶ شهریورماه، نسرین ستوده در هفدهمین روز اعتصاب غذای خود با وضعیت جسمی نامناسبی مواجه شده است.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه، طی نامه‌ای با شرح درخواست آزادی زندانیان سیاسی از اعتصاب غذای خود خبر داد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده با انتشار یادداشتی در خصوص وضعیت همسر دربند خود گفته است:وضعیت جسمی نامناسب و رو به وخامتی را دارد.