حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب غذای چهار زندانی سیاسی در زندان اوین

“برزان محمدی”، “رضا محمدحسینی”، “مهدی مسکین نواز” و “خالد پیرزاده”، چهار زندانی سیاسی در زندان اوین از تاریخ ۱۲ بهمن ماه در اعتصاب غذا بسر می‌برند.

اعتصاب غذای این زندانیان در اعتراض به عدم موافقت با آزادی مشروط، عدم رسیدگی به مطالبات زندانیان سیاسی، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، اطاله دادرسی، صدور احکام سنگین قضائی و قطعی شدن احکام دادگاه بدوی بدون برگزاری دادگاه تجدید نظر علیه خود صورت گرفته است. لازم به ذکر است که اتهامات مطروحه علیه این چهار فعال سیاسی  “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به خامنه ایی” عنوان شده است.