حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب غذای چهار زندانی سیاسی در ارومیه

“مصطفی سبزی، قادر سلیمی، بشیر پیرماوانه و رحمی تورگوت” چهار تن از زندانیان سیاسی و امنیتی محبوس در زندان ارومیه، که از مدتی پیش با طرح مطالباتی جداگانه دست به اعتصاب غذا زده بودند، کماکان در اعتصاب به سر می برند. تاکنون هیچ گونه رسیدگی ای از سوی مسئولین زندان و مراجع قضایی به خواسته‌های آنها صورت نگرفته است.

مصطفی سبزی در اعتراض به مخالفت مسئولین با درخواست انتقال وی به زندان ماکو، قادر سلیمی در اعتراض به عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط وی و همچنین عدم انتقال به زندان بوکان،  بشیر پیرماوانه در اعتراض به مخالفت مسئولین زندان با درخواست های مکرر وی مبنی بر اعزام به مرخصی و آزادی مشروط  و رحمی تورگوت نیز  در اعتراض به بی توجهی به درخواست آزادی مشروط و عدم تحویل وی به کشورش ترکیه دست به اعتصاب غذا زده اند. وضعیت جسمانی این زندانیان نامناسب گزارش شده و گفته می شود دچار افت فشار خون و کاهش وزن شده اند.