حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب غذای ۱۴ دراویش زندانی

چهارده تن از دراویش زندانی که پیشتر در اعتراض به محدودیت ها و فشارهای اعمال شده بر “نورعلی تابنده” قطب دراویش گنابادی دست به اعتصاب غذا زده بودند، کماکان در اعتصاب به سر می برند.

این زندانیان در پی تداوم اعتصاب بعضا به خونریزی معده، پایین آمدن سطح هوشیاری و عدم توانایی برای راه رفتن دچار شده‌اند. پیشتر اعتصاب غذای این زندانیان در زندان تهران بزرگ و زندان اوین در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده بر دیدارها و رفت‌وآمدهای نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی شروع شده بود. شماری از این زندانیان به دلیل وخامت حالشان به اعتصاب غذای خود خاتمه دادند.  دراویش گنابادی به خصوص در سالهای اخیر فشار کم سابقه‌ای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص تری به خود گرفت.