حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب غذا و انتقال ۴ زندانی به بهداری زندان ارومیه

بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه 3 مردادماه، چهار زندانی در زندان ارومیه که از چند روز گذشته جهت استیفای حقوقشان دست به اعتصاب غذا زده بودند، به بهداری این زندان منتقل شدند.
بر پایه این گزارش، “مصطفی سبزی، قادر سلیمی” و دو شهروند تبعه ترکیه به نام های “بشیر پیرماوانه و رحمی تورگوت” که طی روزهای اخیر دست به اعتصاب غذا زده بودند، به بهداری این زندان منتقل شدند. لازم به ذکر است “بشیر پیرماوانه و رحمی تورگوت “روز دوشنبه ۳۱ تیرماه در اعتراض به مخالفت مسئولین زندان با درخواست های آنان مبنی بر اعزام به مرخصی و آزادی مشروط، و “مصطفی سبزی، قادر سلیمی”  از روز سه شنبه ۱ مردادماه با طرح مطالبات جداگانه ای دست به اعتصاب غذا زدند.