حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب متحدانه کارگران هفت تپه

روز پنجشبنه 30 مرداد ماه، ۶۷مین روز از اعتصاب کارگران شرکت نیشکرهفت تپه با تاکید بر اتحاد و استمرار اعتصاب تا رسیدن به خواسته هایشان برگزار شد.

در این روز هم همانند روزهای گذشته کارگران معترض نیشکر، جلوی فرمانداری رفتند تا بار دیگر صدای اعتراض‌شان را به گوش مسئولین برسانند. در جریان اعتصاب، یکی از کارگران با توجه به حضور برخی نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه در مجلس برای مذاکره در مورد خلع ید از کارفرمای کنونی از بقیه همکارانش خواست که تا زمان برگشت این کارگران، به اعتصاب خود ادامه دهند. وی گقت “تنها از طریق استمرار اعتصاب وحفظ  اتحادمان می‌توانیم به نتیجه برسیم.”