حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب معلمان در اردن

روز پنجشنبه 21 شهریورماه، معلمان اردنی پس از پایان مذاکرات میان دولت و سندیکای معلمان که با شکست مواجه شد و بین دو طرف توافقی حاصل نشد، برای چهارمین روز متوالی اعتصاب کردند.

دور جدید مذاکرات که میان معاون رئیس سندیکای معلمان و وزیر آموزش و پرورش با نظارت رئیس کمیسیون آموزش و پرورش در پارلمان اردن برگزار شد، بدون توافق خاتمه یافت. در پایان سندیکای معلمام اعلام کرد: دولت اردن از افزایش ۵۰ درصدی مزایای معلمان سرباز می زند و عملا بار کنار گذاشتن افزایش مزایای دریافتی معلمان بر اساس رتبه‌بندی‌شان حدود ۴۰ درصد از معلمان را از دریافت مزایا محروم خواهد کرد و طرح پیشنهادی دولت از خواسته‌های این سندیکا کاملاً به دور است. سندیکای معلمان اعلام کرد که رایزنی و اعتصاب تا زمان دستیابی به راه حل ادامه خواهد یافت.