حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب نیروهای پیمانکاری فاز ۱۳ بندر تنبک

نیروهای پیمانکاری پروژه فاز ۱۳ بندر تنبک در اعتراض به عدم پرداخت معوقات چندین ماهه با توقف فعالیت‌های شغلی خود ورودی‌ مجتمع را مسدود و دست به اعتصاب زدند.

از قرار معلوم مدیر شرکت تمامی کارگران معترض و حق‌طلب را به تسویه حساب تهدید کرده است. همچنین مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه انرژی پارس، پیشتر با وعده‌های پوچ به کارگران قول داده بود که تمام معوقات آنها را تا پایان مرداد ماه  پرداخت می کند اما تاکنون خبری از پرداخت معوقات نیست. گفتنی است در جریان پیگیری کارگران برای تحقق مطالبات خود، شماری از آنان توسط مدیریت اخراج شده‌اند.