حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب و اعتراض هزاران نفر از کارگران ذوب‌آهن اصفهان

بنابر گزارشات منتشرشده روز شنبه ۱۱ آذرماه،هزاران نفر از کارگران بخش‌های مختلف کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در تداوم اعتراض خود نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان اعتصاب نموده و پس از راهپیمائی در محوطه‌ی کارخانه،مقابل ساختمان توحید (مدیریت) دست به تجمع زدند.

کارگران ذوب‌آهن اصفهان ضمن اعتراض به اوضاع نامناسب معیشتی و سطح نازل دستمزدها، خواستار اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی حقوق با دیگر شرکت‌های فولادی، افزایش دستمزد و دیگر آیتم‌های مزدی هستند.تجمع بزرگ کارگران ذوب‌آهن مطابق فراخوان از پیش اعلام شده‌ی آنان صورت گرفت و تعداد زیادی از کارگران شیفت صبح، شب و عصرکار علیرغم کارشکنی و ممانعت‌های حراست و مدیریت شرکت، با حضور در محوطه‌ی کارخانه در این اعتراض حضور داشتند.کارگران ذوب‌آهن روز یکشنبه هفته‌ی گذشته به تاریخ ۵ آذرماه نیز با اعلام اعتصاب غذای اعتراضی از دریافت غذای شرکت امتناع نموده بودند.