حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری خرمشهر

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری خرمشهر که از روز شنبه 20 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

آنها با برپایی تجمع در مرکز شهر خواستار دریافت 4 ماه دستمزدمعوقه خود می باشند. معترضان می گویند از بهمن ماه سال ۹۸، تاکنون هیچ  حقوقی دریافت نکرده‌اند، همچنین مزایای دیگر،  از جمله عیدی، اضافه‌کاری و هیچ‌گونه پرداختی به آنها صورت نگرفته است. لازم به ذکر است که این کارگران پیشتر نیز مقابل شهرداری تجمع کرده بودند ولی مقامات شهرداری در صورت ادامه تجمع آنها را تهدید به اخراج کرده بودند.