حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

صبح روز دوشنبه 8 مهر ماه، کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای هشتمین روز متوالی در ادامه اعتراض به اخراج 20 تن از همکاران خود دست از کار کشیده و تجمع کردند.

بر پایه این گزارش، در جریان تجمع روز یکشنبه 7 مهر ماه کارگران هفت تپه، 40 تن از آنان تلفنی به “پلیس اطلاعات و امنیت شوش” احضار شدند که باید روز دوشنبه هفته جاری خود را به این نهاد امنیتی معرفی کنند. از دلیل احضار کارگران و یا اتهام آنان اطلاعاتی در دست نیست. کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  از هشت روز پیش تاکنون در حمایت از همکاران اخراجی خود، روبروی دفتر مدیریت دست به تجمع زده اند. خواست آنها بازگشت به کلیه کارگران اخراجی و همچنین آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی می باشد. بنا به گفته این کارگران، تا زمانی که ۲۰ تن از کارگران اخراج شده به کار خود بازنگردند و مطالبات آنها برآورده نشود، اعتصاب و تجمع کارگران خود را ادامه خواهند داد.