حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

اوایل صبح روز یکشنبه 8 تیر ماه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای چهاردهمین روز متوالی در اعتراض به  ادامه بلاتکلیفی معیشتی وشغلی خود در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.

در شرایطی کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  به اعتراضاتشان نسبت به “عدم پرداخت دستمزدهای معوقه ،حق بیمه ومطالبات دیگر،برسر کار بازنگردندان همکاران اخراحی خود  وعدم تعیین تکلیف نهایی با وضعیت شرکت وسهامدارانش” ادامه دادند که تاکنون هیچ مقام مسئولی از جمله مسئولان ذیربط  شهرستان،استان وکشور پاسخگوی ادامه بلاتکلیفی معیشتی شغلی کارگران نبوده اند.