حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب پرستاران سوئدی

روز شنبه ۱۲ بهمن ماه شماری از پرستاران شاغل در بیمارستانهای سوئد  در اعتراض به کمبود پرستار در بیمارستان‌ها برای چندمین روز متوالی دست از کار کشیدند.

کردند.

به گزارش منتشره، تعدادی از پرستاران سوئدی که از روز سه‌شنبه هفته گذشته در اعتصاب بودند، بار دیگر به خیابان آمدند. معترضان با در دست داشتن پلاکاردی با مضمون «برای برابری رادیکال متحد شوید.» خواستار رسیدگی به مشکلات پرستاران شدند. پرستاران می‌گویند: این اعتصاب مربوط به ایمنی بیمار است که به کمبود کارکنان بیمارستان‌ها مرتبط است.