حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارمندان بانک های هند

روز شنبه 12 بهمن ماه برای دومین روز متوالی جمعی از کارمندان بانکهای هند در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست از کار کشیدند.

از قرار معلوم، مجمع اتحادیه‌های بانکی هند که نماینده ۹ اتحادیه کارگری در هند است، پیشتر اعلام  اعتصاب دو روزه کرده بود. اعضاء این اتحادیه می گوید : اعتصاب سراسری در روزهای ۳۱ ژانویه و ۱ فوریه را به علت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات دستمزدها سازماندهی کرده‌اند. کارمندان بانک‌ها در هند از نوامبر ۲۰۱۷ خواستار افزایش حقوق و دستمزد هستند، ولی تاکنون نتوانسته اند به نتیجه ایی برسند.