حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارکنان اداره آب و فاضلاب رامهرمز

روز یکشنبه 1 دیماه جمعی از کارکنان اداره آب و فاضلاب رامهرمز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیدند.

معترضان که روز شنبه نیز دست به اعتصاب زده بودند در این خصوص می گویند از چند ماه پیش تاکنون مدیر اداره آبفا رامهرمز به بهانه های مختلف از جمله نبود اعتبار از پرداخت دستمزدهای معوقه این کارکنان خودداری می ورزد. آنها می گویند در این شرایط اقتصادی عدم پرداخت دستمزدها مشکلات زیادی برای آنها به وجود آورده به همین دلیل تا رسیدن به کلیه معوقات مزدی خود به سر کار بازنخواهند گشت.