حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی جت ستار در استرالیا

بنابه گزارش منشتره، خلبان و خدمه شرکت هواپیمایی “جت ستار” استرالیا در ادامه اعتصاباتی که از ۱۳ دسامبرآغاز کرده‌اند، روز یکشنبه 24 آذرماه، دستِکم ۵۴ پرواز داخلی را لغو کردند.

برپایه این گزارش، کارکنان شرکت هواپیمایی جت ستار به علت عدم توافق فدراسیون خلبانان استرالیا برای افزایش دستمزد از روز ۱۳ دسامبر دست به اعتصاب زده‌اند. آنها می‌گویند: خواهان افزایش دستمزد سالانه ۳ درصدی هستند. به گفته فدراسیون خلبانان استرالیا؛ این اعتصابات احتمالاً تا ۳۰ دسامبر به طول انجامد.