حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارکنان پتروشیمی رجال

کارکنان پتروشیمی رجال، روز چهارشنبه  ۸ دی ماه، برای سومین روز متوالی، فعالیت‌های شغلی خود را متوقف کرده و در محل کار خود، دست به اعتصاب غذا زدند.

تجمع‌کنندگان نسبت به سطح پایین حقوق دریافتی و تبعیض در پرداختی‌ها معترض بوده و خواستار پیگیری مطالبات معیشتی و شغلی خود هستند.  کارکنان معترض علاوه بر مطالبات فوق، خواهان در نظر گرفتن شرایط بدی آب و هوا و سختی کار در محاسبه  حقوق‌های پرداختی شده‌اند.