حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران آب معدنی داماش

کارگران بخش تولید کارخانه آب معدنی داماش در استان گیلان در اعتراض به تاخیر سه ماهه دستمزد از صبح روز دوشنبه 23 آبانماه تاکنون دست از کار کشیده‌اند.
کارگران آب معدنی داماش که با احتساب آبان ماه سه ماه حقوق دریافت نکرده‌اند، می‌گویند با وجود شرایط کاری سخت در مناطق جنگلی و کوهستانی روستای داماش، دستمزد آنها در حدود حداقل دستمزد است و از پرداخت مزایای مزدی چندان خبری نیست. آن‌ها می‌گویند: از زمانی که مدیریت آب معدنی داماش به بخش خصوصی تغییر کرده، مطالبات مزدی کارگران همچون گذشته با تاخیر پرداخت می‌شود در عین حال پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبرو است.