حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران آذرآب

روز دوشنبه 11 آذرماه، جمعی از کارگران آذر آب برای دومین روز متوالی در اعتراض بە نامشخص بودن وضعیت کارخانە‌ و عدم دریافت دستمزدهای معوقە دست به اعتصاب زدند.

کارگران معترض می‌گویند: با وجود تعهدات مسئولان مبنی بر لغو سهام بانک کشاورزی در شرکت آذرآب، از تاریخ هفتم مهر ماه سال جاری، این سهامدار از عرضه سهام خود در بورس منصرف شده و وضعیت سهامداری شرکت همچنان بلاتکلیف است. این کارگران که بیش از دو ماه است حقوق و دستمزدی دریافت نکرده‌اند، خواستار بازگشت این واحد تولیدی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شدند.