حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران تراکتورسازی تبریز

کارگران شرکت تراکتورسازی تبریز روز دوشنبه ۱۱ بهمن، در اعتراض به سطح نازل دستمزدهایشان کمان در اعتصاب بسر می‌برند.

کارگران شرکت تراکتور سازی تبریز از روز شنبه ۹ بهمن ماه، در اعتصاب بسر می‌برند. این کارگران بارها برای افزایش حقوق و پرداخت نشدن به‌موقع آن دست به اعتراض زده بودند. اما مدیران این کارخانه با بی توجهی به خواست کارگران از انجام خواسته آنها سر باز می زنند.  کارگران این شرکت خواستار “افزایش حقوق به صورت اعمال در حکم کار، اجرای طبقه‌بندی مشاغل، تشکیل شورای کارگری،  پرداخت حق بهره‌وری متناسب و به‌روز شده و  تامین امنیت شغلی و تبدیل وضعیت خود” می باشند.