حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران خدماتی شهرداری سی سخت

روز دوشنبه 4شهریور ماه برای دومین روز متوالی،کارگران خدماتی شهرداری “سی سخت” مرکز شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد معوقه خود دست به اعتصاب زده  و از جمع آوری زباله های سطح شهر خود داری کردند.

برپایه گزارش منتشره این کارگران علاوه بر خودداری از جمع آوری زباله ها مقابل فرمانداری شهرستا دنا تجمع کرده و با سرددان شعار خواستار پرداخت 8 ماه دستمزد معوقه خود شدند. در جریان این تجمع  فرماندار دنا در جمع کارگران معترض حاضر شد و با تهدید به اخراج آنها سعی در پایان اعتصاب و تجمع داشت ولی کارگران بی اعتنا به تهدیدات فرماندار به تجمع خود ادامه دادند و اعلام نمودند تا رسیدن به کلیه مطالباتشان دست از اعتصاب برنخواهند داشت.