حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران خدمات غذایی در هاوایی

اعتصاب کارگران شرکت خدمات مواد غذایی در بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها در ایالت هاوایی آمریکا روز شنبه 30 آذرماه وارد سومین روز خود شد.

به گزارش منتشره کارگران شرکت خدمات مواد غذایی” هونولولو” مرکز ایالت هاوایی در آمریکا در فرودگاه بین‌المللی این ایالت برای دستمزد بالاتر و ایمنی و بهداشت کار دست به اعتصاب زدند. این کارگران از زمان انقضای قرارداد کاری در ماه دسامبر سال جاری، در حال مذاکره با کارفرما بر سر بالا بردن دستمزدها هستند که هنوز به نتیجه نرسیده است. این کارمندان در رستوران‌ها، کافه‌ها، شیرینی‌پزی‌های فرودگاه اشتغال دارند. آنها می گویند  بیشتر کارمندان  مواد غذایی با حداقل دستمزد کار می‌کنند که در هاوایی ۱۰ دلار در ساعت است، درحالیکه متوسط دستمزد کارگران ساعتی ۱۲ دلار است.