حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران در واحدهای تولیدی مختلف

در ادامه اعتصاب کارگران پروژه ای صنعت نفت و گاز صبح روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه کارگران واحدهای تولیدی در شهرهای مختلف با خواست رسیدگی به خواسته هایشان دست به اعتصاب زدند.

در این روز جمعی از کارگران صنعت فولاد از جمله فولاد کویر و فولاد آلیاژی یزد، ماشین سازی سیرجان و فولاد اطلس موسسه بهرامی گچساران، کارگران پروژه‌ای فولاد غدیر نی‌ریز، کارگران پیمانکاری عطایی، معدن مس درالو کرمان، کارگران پروژه‌ای شاغل در مس خاتون آباد کرمان با خواست  افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زده و محل کار خود را تخیله کردند.