حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران در پتروشیمی های دماوند و رجال

کارگران پیمانی پتروشیمی های دماوند و رجال روز پنجشنبه 9 دیماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به اعتصاب زده و در محل کار خود تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشر شده، کارگران پتروشیمی دماوند از روز شنبه بیست و هفت آذرماه با خواست برچیده شدن و حذف پیمانکار مجموعه به نشانه اعتراض از دریافت غذا خودداری کرده اند.این کارگران علاوه بر خواست حذف شرکت های پیمانکاری خواهان انعقاد قرارداد مستقیم ؛ یکسان سازی دستمزدها و برقراری طرح اقماری ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت هستند. همچنین کارگران پتروشیمی رجال نیز علاوه بر موضوع قراردادها و لزوم دائمی شدن آنها،  خواستار پرداخت مزایای رفاهی که به سایر شرکت های منطقه تعلق گرفته می باشند. گفتنی است از خواسته های دیگر این کارگران، اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل ؛ پرداخت بدی آب و هوا و پرداخت پاداش بهره وری نفت می باشد.