حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران راه آهن جنوب غرب بریتانیا

روز شنبه 16 آذر ماه، اتحادیه کارگران راه‌آهن جنوب غرب در بریتانیا در ششمین روز از اعتصابات خود اعلام کرد که با وجود مخالفت‌ها به اعتصاب ادامه می‌دهند.

راه‌آهن بریتانیا روزانه نزدیک به ۶۰۰ هزار مسافر را جابه‌جا می‌کند که از ابتدای اعتصابات کارگران راه‌آهن با مشکل مواجه شده‌اند.  این درحالی است که اتحادیه “آر. تی. ام” اعلام کرده است که محکم بر سر تصمیم کارگران مبنی بر اعتصاب خواهد ایستاد. دبیرکل اتحادیه”آر. تی. ام” گفت: تسهیلات رفاهی ناکافی و نقض توافق‌های محلی، کمبود نیروی انسانی، شرایط نامناسب محیط کار به لحاظ سرو صدا و سوءاستفاده از سیاست‌های انضباطی در خصوص کارکنان از جمله اختلافاتی است که دلایل این اعتصاب را می‌سازد.