حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس

عصر روز پنجشنبه 29 خرداد ماه، کارگران نگهداری خط  راه آهن منطقه زاگرس بار دیگر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب و تجمع زدند.

این کارگران که خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود و پرداخت حق بیمه خود از سوی پیمانکار به سازمان تامین اجتماعی می باشند، می گویند در صورت بی توجهی مقامات به خواسته هایشان روز شنبه هفته آینده مجددا  مقابل اداره کل  تجمع خواهند کرد. آنها ضمن اینکه خواستار لغو خصوصی سازی شرکت هستند اعلام کردند که مشکلات آنان از زمان واگذاری خطوط ابنیه فنی به بخش خصوصی آغاز شده است.